A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Часовоярської міської ради

НАКАЗ "Про проведення атестації керівних кадрів та педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році"

Дата: 17.02.2022 15:28
Кількість переглядів: 21

 

У К Р А Ї Н А

 

ЧАСОВОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧАСОВОЯРСЬКої МІСЬКої  РАДи

Н А К А З

 

 

20.09.2021                                       м. Часів Яр                                          № 70 рк

 

 

  

Про проведення атестації керівних кадрів  

та педагогічних працівників

у 2021-2022 навчальному році

 

Відповідно до Законів України від 22.06.2000 №1841-ІІІ «Про позашкільну освіту» із внесеними до нього змінами, від 11.07.2001 №2628-ІІІ «Про дошкільну освіту, із внесеними до нього змінами, від 05.09.2017 №2145-VІІІ «Про освіту», із внесеними до нього змінами, від 16.01.2020 3463-ІX «Про повну загальну середню освіту, із внесеними до нього  змінами, керуючись Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 із внесеними до нього змінами, Положення про освітній округ і опорний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 №532, із внесеними до нього змінами, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогіних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, із внесеними до нього змінами, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення об’єктивності освітнього процесу

         

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести у 2021-2022 навчальному році атестацію керівників, їх заступників (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників (далі – педагогічні працівники) освітніх закладів Часовоярської міської територіальної громади.

 

2. Утворити атестаційну комісію відділу освіти, молоді та спорту Часовоярської міської ради (далі – атестаційну комісію) та затвердити її персональний склад (Додаток 1).

 

3. Затвердити план-графік діяльності атестаційної комісії відділу освіти, молоді та спорту в 2021-2022 навчальному році (Додаток 2).

    

4. Атестаційній комісії відділу освіти, молоді та спорту:

4.1. Затвердити списки  закладів, педагогічні  працівники які атестуються міською атестаційною комісією  ІІ рівня відділу освіти, списки закріплення членів міської атестаційної комісії  за навчальними закладами (Додаток 3)

                        до 20.09.2021                      

4.2. Прийняти  від атестаційних комісій І рівня: 

- списки педагогічних працівників, керівників та керівних кадрів, які підлягають черговій атестації;

- заяви про  позачергову атестацію, про перенесення строку атестації;

- подання керівників або педагогічних рад, методичних об’єднань про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії,  педагогічного звання.                                                

                 до 08.10.2021

4.3. Затвердити, підготувати та видати наказ «Про атестацію педагогічних  працівників закладів освіти Часовоярської ТГ у 2021-2022 навчальному році»; прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації окремим педагогічним працівникам.

до 15.10.2021

4.4. Створити експертну групу.

                                                                                                      до 12.11.2021

4.5. Скласти  перспективний план  атестації  та  курсової  перепідготовки керівників та керівних кадрів закладів освіти.

до 15.10.2021

4.6. За наслідками атестації видати наказ, довести його до відома працівників, які атестувалися в 2021 – 2022 навчальному році та надати його до бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту.

до 15.05.2021

 

5. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних освітніх закладів:

5.1. Створити атестаційні комісії в закладах освіти, спланувати  та затвердити їх роботу.                                                                      

                                                                                                до 20.09.2021                                                                                                 

5.2. Надати до відповідних атестаційних комісій списки педпрацівників, які підлягають черговій атестації, та заяви про позачергову атестацію; сформувати список педагогів, які підлягають черговій атестації та ознайомити з ним педпрацівників під підпис;  надати подання про присвоєння працівникам  кваліфікаційних  категорій,  педагогічних звань  до відповідних атестаційних комісій.                                               

до 08.10.2021

 

6. Атестаційним комісіям І рівня:

6.1. Розглянути подані документи, затвердити графіки проведення атестації і довести його під особистий підпис до відома осіб, які атестуються.

до 15.10.2021

6.2. Здійснювати вивчення й оцінку роботи педагогічних працівників згідно з методичними рекомендаціями «Параметри комплексного оцінювання педагогічної діяльності та її результативності в ході атестації» постійно.

6.3. Закінчити вивчення досвіду роботи педпрацівників, які атестуються, оформити характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період.

до 04.03.2021

6.4. Провести засідання атестаційних комісій закладів освіти, оформити    документацію за підсумками атестації.

до 01.04.2021

 

7. Атестаційній комісії відділу освіти, молоді та спорту взяти участь у вивченні матеріалів педпрацівників, які атестуються. Забезпечити контроль за виконанням основних положень атестації.

         

8. Розглянути результати атестації на нараді відділу освіти, молоді та спорту

  травень 2021 р.

 

9. Виконання наказу покласти на керівників закладів освіти, членів міської атестаційної комісії.

 

10. Контроль  за  виконанням  наказу   залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,                                                     

молоді та спорту                                                                            Тетяна ЯСЬКО

 

 

 

Додаток 1

до наказу начальника

відділу освіти, молоді та

спорту

70 рр від 20.09.2021

 

Склад

атестаційної комісії відділу освіти, молоді та спорту

Часовоярської міської ради

 

1. Ясько Т.

 

- голова атестаційної комісії, начальник відділу освіти, молоді та спорту;

 

2. Чубатенко О.

- заступник голови атестаційної комісії,заступник начальника відділу освіти, молоді та спорту;

 

3.Коншина С.            

- секретар атестаційної комісії, директор НВК №29;

 

Члени комісії:

4. Попова А.

- спеціаліст І категорії відділу освіти, молоді та спорту;

5. Заморська Т.

- голова Бахмутської РОП (за згодою);

6. Раскова Г.

- заступник директора з навчально-виховної  роботи, учитель української мови та літератури опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №17, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;     

7. Морозова Р.

- заступник директора з навчально-виховної  роботи, учитель фізики та астрономії закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №15,  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;     

8. Беззабарна О.

 

 

9. Карпенко Т.

 

 

10. Решетняк Н.

- учитель фізики та математики закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №15, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;     

- учитель початкових класів опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №17, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

- директор закладу загальної середньої освіти с.Калинівка, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

     

 

 

 

Додаток 3

до наказу начальника відділу освіти, молоді та спорту

70 рр від 20.09.2021

 

Список

атестаційних комісій закладів освіти 

та закріплення за ними членів міської атестаційної комісії

 

1. Часовоярська ЗОШ І-ІІІ ст. №15,

Решетняк Н.

2. Часовоярська ЗОШ І-ІІІ ст. №17                               

Морозова Р.

3. Калинівська ЗОШ І-ІІІст.

Раскова Г.

4.ЗДО № 32 «Лісова казка» Часовоярської міської ради

Карпенко Т.

5. ЗДО №48 «Дзвіночок»  Часовоярської міської ради

Коншина С.

6. ЗДО № 42 «Чайка» Часовоярської  міської ради,

Чубатенко О.

7. ЗДО № 53 «Берізка» Часовоярської  міської ради

Чубатенко О.

8. ЗДО «Лісова казка» Калинівської сільської ради

Попова А.

9. Часовоярський ЦДЮТ

Беззабарна О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу начальника відділу освіти, молоді та спорту

70 рр від 20.09.2021

План - графік

роботи  атестаційної  комісії відділу освіти, молоді та спорту

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Прийом клопотань атестаційних комісій освітніх закладів про чергову, позачергову атестацію, перенесення строку атестації

До 08.10.2021

Чубатенко О., заступник голови атестаційної комісії

2.

Провести засідання атестаційної комісії відділу освіти з наступним порядком денним:

 

 

2.1.

- ознайомлення з наказом відділу освіти про створення атестаційної комісії відділу освіти;

- ознайомлення з планом роботи і його затвердження;

- розгляд клопотань атестаційних комісій навчальних закладів;

- затвердження розподілу членів атестаційної комісії за навчальними закладами;

15.10.2021

Ясько Т.,              голова атестаційної комісії;

Чубатенко О., заступник голови атестаційної комісії

2.2.

- про організацію роботи щодо перевірки документації атестаційних комісій навчальних закладів, відвідання уроків, заходів тощо, вивчення атестаційних матеріалів;

- про створення і роботу експертної групи з атестації керівників та керівних кадрів закладів освіти;

12.11.2021

Чубатенко О.,

заступник голови атестаційної комісії,

Коншина С., секретар атестаційної комісії

2.3.

- звіт членів атестаційної комісії про виконання плану заходів щодо організації та проведення атестації;

- обговорення відвіданих відкритих уроків, заходів тощо педагогів, які атестуються атестаційною комісією відділу освіти;

- підсумки вивчення атестаційних матеріалів педагогів, які атестуються атестаційною комісією відділу освіти.

18.02.2022

 

 

 

 

 

 

Чубатенко О.,

заступник голови атестаційної комісії,

Коншина С., секретар атестаційної комісії

2.4.

- розгляд атестаційних матеріалів, атестаційних листів, експертних висновків;

- встановлення відповідності займаним посадам, присвоєння і підтвердження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань педагогічним працівникам, які атестуються атестаційною комісією відділу освіти;

08.04.2022

Ясько Т.,          голова атестаційної комісії;

Чубатенко О.,

заступник голови атестаційної комісії

3.

Вивчити роботу й перевірити документацію шкільних атестаційних комісій, скласти довідки

Листопад 2021 - січень 2022

Члени атестаційної комісії відділу освіти


« повернутися

Вхід для адміністратора