A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Часовоярської міської ради

Нормативно-правова документація, яка регламентує діяльність закладів дошкільної освіти

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Закон України «Про дошкільну освіту»

2. Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», прийнятий наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 01.07.2020 № 144

3. Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

4. Постанова КМУ від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»

5. Постанова КМУ від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»

6. Постанова КМУ від 27.01.2021 № 86 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305» (зміни до Положення про заклад дошкільної освіти)

7. Постанова Головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

8. Наказ МОН від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»

9. Наказ МОН від 16.04.2018 № 372 «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»

10. Державні будівельні норми: ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти»

11. Державні будівельні норми: ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

12. Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»

13. Лист МОН від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»

14. Лист МОН від 11.10.2017 № 1/9-546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»

15. Лист МОН від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»

16. Лист МОН від 10.08.2021 № 1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1. Наказ МОН від 23.04.2018 № 414 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти»

2. Наказ МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»

3. Наказ МОН від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

4. Наказ МОН від 12.01.2021 № 33«Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція»

5. Лист МОН від 25.06.2020№ 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»

6. Лист МОН від 16.06.2020 № 1/9-328 «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини»

7. Лист МОН від 17.09.2019 № 1/9-581«Про застосування державної мови в освітньому процесі»

8. Лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»

9. Лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти»

10. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

11. Лист МОН від 16.03.2021 № 1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»

12. Лист МОН від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

1. Постанова КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

2. Постанова КМУ від 28.07.2021 № 786«Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

3. Постанова КМУ від 18.08.2021 № 871 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305»

4. Лист МОН від 22.01.2021 № 1/9-50 «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб»

5. Лист МОЗ щодо виконання норм харчування від 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21

6. Лист МОН, МОЗ від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21 «Щодо окремих питань організації харчування у 2021–2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти»

ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ДІТЕЙ

1. Наказ МОН від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

2. Лист МОН від 10.04.2019 № 1/9-235 «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти»

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1. Указ Президента України від 24.12.2019 № 948/2019 «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні»

2. Наказ МОН від 16.05.2019 № 659 «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»

3. Наказ МОН від 31.02.2019 № 97 «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності»

4. Наказ МОН від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»

5. Наказ МОН від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»

6. Лист МОН «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» від 14.02.2019 № 1/11-1419

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

1. Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти»

2. Порадник «Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти»

Вхід для адміністратора