A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Часовоярської міської ради

Організація дистанційної форми здобуття освіти вихованців

Організація ефективної взаємодії з учасниками освітнього процесу

Ключовою передумовою налагодження ефективного та дієвого освітнього процесу є партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом.

 

Скільки часу має тривати онлайн-заняття в закладі дошкільної освіти та скільки їх може бути на день?

Вимоги до використання комп’ютерів та інших технічних засобів навчання в закладах дошкільної освіти викладені в розділі XII “Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей” Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

У регламенті розрізняють використання комп’ютерів та технічних засобів (наприклад, проєкторів), використання для навчання, чи для перегляду розважального контенту. Кожен із видів діяльності чітко регламентований.

Зокрема, пункт 8 дозволяє використовувати комп’ютери для навчання лише дітям старшого дошкільного віку:

“3аняття з використанням комп’ютерів дозволяється проводити для дітей старшого дошкільного віку два рази на тиждень (не більше одного разу протягом дня). Безперервна тривалість роботи з комп’ютером не повинна перевищувати 10 хвилин (пункт 8 розділу 12 Санітарного регламенту).

Проте, електронні технічні засоби можна використовувати за згодою батьків і для дітей молодшого та середнього шкільного віку:

“Заняття з використанням електронних технічних засобів навчання (далі – ТЗН) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться в разі згоди батьків не більше 10 хвилин. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять із використанням ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроєктори тощо) не повинна перевищувати 15 хвилин” (пункт 9 розділу 12 Санітарного регламенту).

А от дивитися розважальні програми, відповідно до регламенту, можна щодня:

Перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день. Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей 3–4 років і 30 хвилин для дітей 5–6 років” (пункт 11 розділу 12 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів).

 

Що таке навчання в садочку онлайн в асинхронному форматі? 

Закон України “Про освіту” визначає дистанційну форму здобуття освіти як “індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій” (пункт 4 статті 9 ЗУ “Про освіту”).

Міністерство освіти і науки своїм листом рекомендує керівникам закладів дошкільної освіти продовжувати освітній процес в умовах воєнного стану всіма можливими способами, у тому числі – дистанційно:

“Надавати освітні послуги із застосуванням різних форм організації освітнього процесу в ситуації, коли ЗДО повністю або частково припиняє діяльність у зв’язку з військовими діями, з використанням дистанційної та змішаної форми організації освітнього процесу” (лист МОН № 1/3845–22 від 02.04.2022 року “Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні”).

Зважаючи на те, що час онлайн-спілкування працівників садочка із вихованцями обмежений Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (пункти 8, 9, 11 розділу 12 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів), МОН рекомендує провадити освітню діяльність через батьків, як учасників освітнього процесу:

“Заклади дошкільної освіти можуть організовувати освітній процес за різними формами. Взаємодія з родинами в умовах впровадження дистанційної освіти можлива у форматі “педагог – батьки – дитина (Лист МОН № 1/11679–22 від 04.10.2022 року “Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти та захисту законних прав працівників”).

Нагадуємо, що батьки мають обов’язок перед своїми дітьми сприяти їхньому навчанню:

“Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти в дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти” (пункт 1 статті 8 розділу 1 Закону України “Про дошкільну освіту”).

 

 

 

Вхід для адміністратора