A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Часовоярської міської ради

Нормативно-правова документація, яка регламентує діяльність закладів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Закон України «Про освіту»

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»

3. Постанова КМУ від 30.09.2020 №898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»

4. Постанова КМУ від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»

5. Постанова Головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

6. Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», прийнятий наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 01.07.2020 № 144

7. Наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1. Указ Президента України від 12.03.2021 № 94/2021 «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року»

2. Постанова КМУ «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688)

3. Постанова МОН «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 21.08.2013 № 607

4. Постанова МОН від 23.11.2011 № 1392«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

5. Постанова МОН від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

6. Наказ МОН від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

7. Наказ МОН від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»

8. Наказ МОН від 07.02.2020 № 143«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»

9. Наказ МОН від 23.04.2018 № 414 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти»

10. Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 «Деякі питання організації дистанційного навчання»

11. Наказ МОН від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

12. Наказ МОН від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»

13. Наказ МОН від 05.05.2021 №498 «Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

14. Наказ МОН від 17.08.2021 № 913 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад у 2021/2022 навчальному році»

15. Наказ МОН від 12.07.2021 № 795 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти»

16. Лист МОН від 16.06.2020 № 1/9-328 «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини»

17. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

18. Лист МОН від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

19. Лист МОН від 10.03.2021 № 1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»

20. Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

21. Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»

22. Лист МОН від 23.07.2021 №1/10-3101 «Щодо особливостей організації навчання»

23. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

24. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

1. Постанова КМУ від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

2. Постанова КМУ від 28.07.2021 №786 «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

3. Постанова КМУ від 18.08.2021 №871 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 №305»

4. Лист МОН від 22.01.2021 № 1/9-50 «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб»

5. Лист МОЗ від 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21 «Щодо виконання норм харчування

6. Лист МОН та МОЗ від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21 «Щодо окремих питань організації харчування у 2021–2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти»

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1. Наказ МОН від 16.05.2019 № 659 «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»

2. Наказ МОН від 31.01.2019 № 97 «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності»

3. Наказ МОН від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»

4. Наказ МОН від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»

5. Наказ МОН від 14.12.2012 № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»

6. Наказ МОЗ від 06.04.2021 № 637 «Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти»

7. Наказ МОЗ від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

8. Лист МОН від 22.09.2021 №1/9-482 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»

ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ВИБУТТЯ УЧНІВ

1. Наказ МОН від 16.04.2018 № 367«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

2. Наказ МОН від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу» (у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621)

3. Лист МОН від 22.07.2019 № 1/9-471 «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу"

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

1. Наказ МОН від 30.11.2020 №1480 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»

2. Внутрішня система забезпечення якості освіти: Абетка для директора

 

Вхід для адміністратора